การลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าสำหรับผู้ชมงาน
มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 18 กัญชานำไทย สมุนไพรสร้างชาติ
วันที่ 22 – 26 ธันวาคม 2564
ณ รอยัล พารากอนฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน กรุงเทพฯ
https://herbexpo.dtam.moph.go.th/?page_id=2599

วิธีการลงทะเบียนเข้างาน
1.ลงทะเบียนในระบบ
✔️ฉีดวัคซีน – ไม่ต้องมีผลตรวจโควิด
❌ไม่ได้ฉีดวัคซีน – มีผลตรวจโควิดไม่เกิน 72 ชม. ถ่ายคู่กับบัตรประชาชน

แคปหน้าจอที่ลงทะเบียนเรียบร้อย เพื่อแสดงก่อนเข้างาน

2. ลงทะเบียนหน้างาน
✔️ฉีดวัคซีนโชว์หมอพร้อม – ไม่ต้องมีผลตรวจโควิด
❌ไม่ได้ฉีดวัคซีน – มีผลตรวจโควิดไม่เกิน 72 ชม. ถ่ายคู่กับบัตรประชาชน

โทรศัพท์ : 021495649 , 021495696

 

 

18 01

 

 

S 8028309